VIZIA 1.53

VIZIA 1.53


Индекс на рефракция [ne] – 1.53
Плътност [p] – 1.11
Abbe No [ve] – 45
UV защита [nm] – 400

 

  • Изработена от Trivex най-лекия оптичен материал с тегло 1.11 гр./m³
  • Притежава много добри оптични характеристики
  • ~ 20% по-тънка от VIZIA 1.50
  • Има индекс на рефракция близък до този на VIZIA 1.50, но е значително по-тънка, заради по-малката централна дебелина
  • ~ 12 пъти по удароустойчива от VIZIA 1.50 – идеална за защитни и спортни очила
  • Много здрава и жилава – сигурна за пробиване, рязане, фрезоване
  • Вискока химична устойчивост на разтворители
  • Истинска алтернатива на VIZIA 1.50, като стандартна леща, заради по-ниското тегло и по-голяма здравина
  • Подходяща за рамки корда и глазант

Style Selector

Colors

Layout Style

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version