Computer Lens

COMPLEX  предлагат комплексна защита, вградена в мономера на оптичното стъкло. Предпазват от вредната синя светлина, UV радиация и електромагнитни излъчвания.

Подходящи за потребители, които търсят най-висока степен на защита, дори когато не е необходима корекция на зрението.

Computer Lens са оптични стъкла, които предпазват от електромагнитните излъчвания.
Подходящи за потребители, които търсят защита при работа с компютър, гледане на телевизия, ползване на изкуствено осветление,  дори и в случаите, когато не е необходима корекция на зрението. 

Style Selector

Colors

Layout Style

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version