СПОРТНИ

Потребителите на очила, които практикуват дейности на открито имат различни зрителни нужди от стандартните. Те обичат да спортуват, да прекарват свободното си време навън, шофират активно. Особено важни за тази категория потребители са наличието на максимално широката и стабилна зрителна зона за далечно виждане, както и много доброто динамично зрение в условията на постоянно и бързо променяща се среда. Прието е специално разработените и предназначени за тази цел очила да се наричат спортни.

Спортните очила имат големи кръжила и силно извита рамка. Това изисква специален метод за конструиране на оптичния дизайн на лещите, които ще се монтират в рамката. Сравнени със стандартните корекционни лещи, лещите на спортните очила застават пред очите под скосен ъгъл. Докато при стандартните очила дясната и лявата зрителна равнина са виртуално съвпадащи, при силно извитите спортни рамки, те се намират под значителен ъгъл една спрямо друга (обикновено от 15-20˚).

Голямата хоризонтална инклинация на рамката причинява оптични дефекти

  • Кос астигматизъм
  • Сферични грешки
  • Призматични грешки
  • Грешки на центрирането

 

Стабилен образ и динамично зрение във всяка ситуация

Оптимизираният оптичен дизайн на лещите iAction, компенсира ефективно зрителните дефекти, дължащи се на големия ъгъл на инклинация на спортната рамка.

Оптимизираният дизайн се конструира с помощта на двата високотехнологични процеса WAVE FRONT TECHNOLOGY и FREE FORM HIGH DEFINITION SURFACING. Допълнителният ефект за зрението от интегрирането на тези иновативни технологии са повишената зрителна острота и контрастно възприятие.

Оптимизираният дизайн дава отражение и върху коригиращата сила на стъклата iAction. С цел компенсиране на призматичния ефект, стойностите на зрителната корекция се преизчисляват и се добавя оптична призма. Новополучените стойности, както и оригиналните, са отразени върху плик-опаковката на стъклата.

Спортните очила, с оптимизиран оптичен дизайн, предлагат същия коригиращ зрението ефект както този, който има предписаната в следствие на очния преглед зрителна корекция.

Индивидуален оптичен дизайн

Оптимизираният оптичен дизайн на iAction интегрира индивидуалните параметри на потребителя и на рамката за очилата:

Style Selector

Colors

Layout Style

Patterns for Boxed Version

Images for Boxed Version